News

Klajā nākusi grāmata par jauniešu mediju lietošanas paradumiem Latvijā

2016. gada 15. novembrī klajā nākusi filozofu Maijas un Ģirta Jankovsku grāmata “Being There and Together. Media Habits of Teens in Latvia” (Esot tur un kopā. Pusaudžu mediju lietošanas paradumi Latvijā), kuras izdevējs ir mediju aģentūra “Creative Media Baltic”. Grāmata ir balstīta pētījumā, kura mērķis bija nonākt pie padziļinātas izpratnes par to, kā veidojas tīņu pieredze saskarē ar medijiem, un it sevišķi internetu, kas ir galvenā mediju vide, kurā darbojas pusaudži. Pētījums ir īpašs ar savu interdisciplināro raksturu, apvienojot kvantitatīvo pieeju (veicot aptaujas ar pusaudžiem) ar padziļinātām intervijām un iegūtos datus pakļaujot filozofiskai analīzei, tādējādi atsedzot pusaudžu pieredzes struktūras, kas ir būtiski, lai spētu rast veiksmīgus veidus, kā ar mediju starpniecību uzrunāt šo auditoriju.

Kā norāda “Creative Media Baltic”direktore Anna Hackeviča, “bija nepieciešams aizstāt miglainos priekšstatus, kas mums pieaugušajiem ir izveidojušies par pusaudžiem un viņu mediju lietošanas paradumiem, ar zināšanām un padziļinātu izpratni. Komunikācija ar šī brīža tīņiem ir ceļš uz sarunu ar mūsu nākotnes auditoriju. Ja mēs nespēsim rast atslēgu komunikācijai ar pusaudžiem šodien, tad rīt mēs atklāsim, ka tās durvis ir slēgtas uz visiem laikiem.” Ar skatu, kas vērsts nākotnē, mediju aģentūra nolēma veikt pētījumu, vispirms aptaujājot jauniešus visā Latvijā (gan Rīgā, gan Latvijas reģionos, gan pilsētās, gan laukos, gan tos, kuru dzimtā valoda ir latviešu, gan krievvalodīgos), tādējādi radot priekšstatu par vispārīgajām tendencēm, kas saistītas ar pusaudžu mediju lietošanas paradumiem. Taču, lai nonāktu pie padziļinātas izpratnes par to, kā veidojas tīņu pieredze saskarē ar medijiem (kā viņi paši runā un spriež par šīm lietām, kas viņiem liekas svarīgi, kādā veidā viņi prātā sakārto medijos gūtos iespaidus utt.), aģentūra nolēma turpināt pētījumu, izmantojot Latvijā līdz šim maz izmantotu pieeju, tālāko procesu uzticot filozofiem, kas liekot lietā īpašu metodoloģiju, kura orientēta tieši uz subjektīvās pieredzes atsegšanu, pievērsās šī jautājuma aplūkojumam no filozofijas skatu punkta.

Pētījuma rezultātā ir tapusi grāmata, kurā tās autori vēsta par to, kā vispār pusaudži domā vai parasti gan nedomā par medijiem, uztverot to kā pašsaprotamu savu darbību vidi vai rīku savu informatīvo vajadzību nodrošināšanai, kāda ir viņu attieksme pret virtuālo realitāti, kādus uzvedības noteikumus viņi izvirza sev un citiem interneta lietotājiem, kādi estētiskie priekšstati izvirzās priekšplānā viņu spriedumos par internetu un sociālajiem tīkliem, un galvenais – kādā veidā interneta vidē konstituējas viņu kopāesamība ar vienaudžiem un arī pieaugušajiem, kuri, starp citu, pusaudžu apziņā nav sekundāri virtuālās sociālās vides dalībnieki, kā to dažkārt mēdzam iedomāties.

  

Vairāk par grāmatu un pētījumu: Ilze Jankovska, ilze@cmbaltic.lv , +371 26552006.

Contacts

Address:

Kr.Valdemara street 33 - 18
Riga LV - 1010

Phone:

Fax:

+371 673-583-28

+371 673-583-29

E-mail: